top of page

Yosemite, California

- Har varit här några gånger på 2000-talet. Bilderna är blandade, höst och sommar. Öster om San Francisco uppe på bergen ligger det.

- Have been here a few times in the 21st century. The pictures are mixed, autumn and summer. East of San Francisco up on the mountains lies.

Yosemite Falls
Yosemite Falls
Yosemite Falls
El Portal, Yosemite
Yosemity-11
Yosemite Falls
Yosemite Falls
Yosemite Falls
Yosemite Falls
Half Dome, Yosemite
Yosemite Falls
El Capitan, Yosemite
Bridal veil Falls, Yosemite
El Capitan, Yosemite
Yosemite Falls
El Capitan, Yosemite
Yosemite Falls
El Capitan, Yosemite
El Capitan, Yosemite
Yosemite Falls
Yosemite Falls
Yosemite Falls
bottom of page